Třídy

Ve školce máme tři třídy, do kterých rozdělujeme děti podle věkové kategorie a schopností. Ve třídě Slůňátek jsou naši nejmladší, tj. děti od 3 let – 3,5 let. Děti od 4 – 5 let najdete ve třídě Lvíčátek. Nejstarší děti a předškoláky (5 – 6 let) naleznete ve třídě Pandiček.

Slůňata

Říkáme si Slůňátka, jsme nejmenší děti ve školce. Všichni ve školce nám pomáhají, abychom se bez problémů socializovali na nové prostředí a abychom zvládli odloučení od rodičů. Paní učitelky nám vytváří bezpečné a klidné prostředí, které je nám příjemné a ve kterém se můžeme rozvíjet a učit novým zábavným věcem. 
V naší školce máme také spoustu možností objevovat okolní svět, vytvářet přátelství a učit se spolupracovat. Ve třídě máme svoje rituály a režim, ale též pravidla, které jsme všichni společně vytvořili a učíme se je dodržovat a respektovat. Jako správná Slůňátka jsme vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování i úklidu třídy. 
Být Slůnětem je velká zábava!

Lvíčata

My jsme Lvíčata! Máme mezi 4 – 5 lety a mezi naše nejoblíbenější slovo patří především „Proč“. Jsme už šikovní v sebeobsluze, hygieně, stolování i úklidu třídy. Paní učitelky nám vytváří podnětné prostředí, pomáhají zodpovědět všechny naše otázky a vytváří bezpečné a láskyplné prostředí tak, abychom se i bez maminky a tatínka cítili ve školce dobře a rádi se sem vraceli. 
Pomocí her a zábavných aktivit nám pomáhají poznávat svět okolo nás a vedou nás k samostatnosti, spolupráci a zdravému soutěžení a prosazení se. Jelikož již víme, že na tomto světě existují jistá pravidla, učíme se je dodržovat a respektovat. I přesto, že se nám někdy zasteskne po mamince, víme, že můžeme přijít za paní učitelkou a ujistit se, že opravdu brzy přijde. Díky tomu, že je nás maximálně 10 mohou se nám paní učitelky věnovat individuálně, ale také můžeme pracovat všichni společně nebo třeba ve skupinkách. Při volné hře si hrajeme rádi společně s kamarády, ale někdy se nám líbí zůstat si hrát sám. 
Být Lvíčátkem je prostě prima!

Pandy

My jsme nejstarší děti ve školce a říkáme si Pandičky. Je nám od pěti do šesti let a někteří z nás již příští rok půjdou do školy. Paní učitelka nás připravuje na přestup ze světa her do světa povinností a pomáhá nám, abychom to zvládli. Za pomocí mnoha metod nás vede k vývojové i sociální zralosti a připravenosti tak, abychom si souhrn naučených prožitků, zkušeností, hodnot, postojů, dovedností i poznatků osvojili trvale a dokázali je využít nejen v dalším vzdělávání, ale i životě. Snaží se z nás vytvářet sebevědomé jedince, kteří jsou schopni s láskou a respektem přijímat své vrstevníky, bez obtíží s nimi navazovat přátelské vztahy a uvědomovat si své možnosti i hranice. 
Podporuje v nás základy kritického myšlení a asertivity. Každé ráno začínáme cvičením a navazujeme ranním kruhem, ve kterém si sdělujeme své zážitky, pocity a upevňujeme společně stanovená pravidla. Každodenní pravidelný program nám dodává sebejistotu, pocit bezpečí a učíme se díky němu orientovat v čase. Odpoledne máme předškolní klub, kde se předškoláčci připravují na vstup do školy. Rádi pomáháme mladším dětem ve školce a jsme vždy k ruce paní učitelce anebo usilujeme o to být jejím asistentem. 
Být Pandičkou je někdy velká práce, ale i přesto je to velká legrace!