režim dne

07:00 – 07:30                                                                                   Scházení dětí (volná hra, řízené činnosti)
07:30 – 08:30                                                                                Přesun do jednotlivých tříd, ranní hygiena
08:45 – 09:00                                                                   Ranní cvičení, osobní hygiena před přesnídávkou
09:00 – 09:15                                                                                                                      Přesnídávka ve třídách
09:15 – 09:30                                                                                                                                            Ranní kruh
09:30 – 10:00                                                                              Výchovně vzdělávací činnost, téma týdne aj. 
10:00 – 11:40                                                                                                          Pobyt venku a hry na zahradě
11:40 – 11:50                                                                                                                                      Osobní hygiena
11:50 – 12:20                                                                                                                                                         Oběd 
12:20 – 13:00                                                                                                                Vyzvedávání dětí po obědě 
13:00 – 14:20                                                                                                       Odpolední odpočinek, relaxace
14:20 – 15:00                                                                                                         Hygiena a odpolední svačinka
15:00 – 17:30                               Odpolední aktivity, volné hry, popř. večerní svačinka a vyzvednutí dětí

extra aktivity

Hudební kroužek
Angličtina 
Logopedie
 
Výtvarný kroužek
Sportovní kroužek
Street dance