Ceník

Celodenní docházka 5 dní v týdnu včetně stravy                                                                            15 000 Kč
 září – červen pro děti 3 -6 let. 
Polodenní docházka 5 dní v týdnu včetně stravy                                                                            12 000 Kč
září – červen pro děti 3 – 6 let.    
Celodenní docházka 4 dny v týdnu včetně stravy                                                                           14 000 Kč
září – červen pro děti 3 – 6 let.
Polodenní docházka 4 dny v týdnu včetně stravy                                                                           11 000 Kč
 září – červen pro děti 3 – 6 let.
Celodenní docházka 3 dny v týdnu včetně stravy                                                                           13 000 Kč
září – červen pro děti 3 – 6 let.
Polodenní docházka 3 dny v týdnu včetně stravy                                                                          10 000 Kč
září – červen pro děti 3 – 6 let.
Celodenní docházka 2 dny v týdnu včetně stravy                                                                          11 000 Kč
září – červen pro děti 3 – 6 let.
Polodenní docházka 2 dny v týdnu včetně stravy                                                                           9 000 Kč
září – červen pro děti 3 – 6 let.

Výlety a akce školy/měsíc                                                                                                                           300 Kč                                                                                                                                                                                                                           Školné je placeno vždy za celý měsíc.
 
Zápisné                                                                                                                                                        2 500 Kč
 
Ceník platný od 1.9.2024 do 30.6.2025
  

školné zahrnuje

  • Kompletní vzdělávací program v českém jazyce akreditovaný MŠMT
  • Stravné (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka) a celodenní pitný režim
  • Odpolední aktivity vedené MŠ (např. hudební kroužek, sportovky, mensa, apod.
  • Výukový program „Barevné kamínky“ akreditovaný MŠMT
  • Práce s interaktivní tabulí
  • Klub předškoláka