Projekty

Naše školka je zapojena do projektu Evropské unie.

Podpora inkluze

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská 
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001564 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.