TÉMATICKÉ SETKÁNÍ PRO RODIČE – PŘECHOD Z MŠ DO ZŠ PRO DĚTI S OMJ