ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁVÁNÍ: DĚTI OHROŽENÉ ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM